Koulutukset

Webinaari: Perehdytyksestä veto- ja pitovoimaa, 11.9 klo 9–10

Kunteko saa tukea Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Sosiaalialalla on jo pitkään kärsitty työvoimapulasta.  Etenkin sijaisten saatavuus on Hämeessä ollut haastavaa. Tämän ilmiön seurauksena on Janakkalan kotihoidossa kiinnitetty erityistä huomiota perehdyttämiseen. Perehdytys on parantanut rekrytointia ja lisännyt houkuttelevuutta alalle sekä helpottanut myös vakituisen henkilöstön työntekoa ja lisäännyt työmotivaatiota.  Toisaalta se on toiminut tärkeänä pitovoimatekijänä.

Seija Strömbergin ja Janakkalan kunnan ikääntyneiden ja vammaisten palveluiden johtaja Raila Lahtisen vetämässä webinaarissa 11.9.2020 klo 9–10.

Ilmoittautuminen tähän webinaariin ei ole vielä käynnissä.

SoteDialogit muutoksessa -hanke toteuttaa Kuntekon kanssa yhteistyössä kuuden webinaarin sarjan, jossa muita teemoina ovat lastensuojelun työpaikkojen pelisäännöt (12.5),työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtaminen sote-alalla (26.5), itseohjautuvuus kotihoidossa (24.9), työlähtöinen työhyvinvointi lastensuojelussa (8.10) sekä dialoginen johtaminen ja yhteiskehittäminen näyttöön perustuvan toiminnan edistämisessä (29.10).

Tutustu webinaarisarjan muihin aiheisiin Kuntekon sivuilta >