Koulutukset

Avainta-info: ohjeita työtaistelujen varalta 2.2.

Avaintan neuvottelut on aloitettu ja neuvottelujen etenemisestä tiedotetaan tilanteen mukaisesti. Julkisuudessa on käyty laajaa keskustelua työtaistelutoimista ja niiden uhasta. Useilla sopimusaloilla on neuvoteltu tai soviteltu lakonuhkien vallitessa. Työehtosopimusjärjestelmään kuuluu mahdollisuus käyttää erilaisia ja laillisia työtaistelutoimenpiteitä ns. sopimuksettomassa tilassa.

Mahdollisten työtaistelutoimenpiteiden vaikutusten arviointi ja niihin varautuminen on osa jäsenyhteisöjen poikkeusoloihin varautumista. Työtaisteluihin on syytä valmistautua myös viestinnällisesti.

Tietoiskun tarkoituksena on käydä läpi keskeiset työnantajan oikeudet ja velvollisuudet tilanteessa, jossa työnantaja joutuu erilaisten työtaistelutoimenpiteiden (ylityö- ja vuoronvaihtokielto, lakko) kohteeksi. Infon tarkoituksena on selvittää konkreettisesti, kuinka työnantajan tulisi varautua työtaisteluun ja toimia mahdollisen työtaistelun aikana.

Info-tilaisuus järjestetään tiistaina 2. helmikuuta klo 9–10.

Ilmoittautuminen

Infon käytännön järjestelyistä ja ilmoittautumisesta vastaa FCG.

Ilmoittautuminen 2.2. infoon >